شرایط، مقررات و سیاست های حفظ حریم خصوصی

استفاده از خدمات ادواژه
وب سایت ادواژه به عنوان پل ارتباطی میان تبلیغ دهندگان و تبلیغ گیرندگان فعالیت می نماید. استفاده از خدمات ادواژه به معنای مطالعه، پذیرش و التزام به مقررات و شرایط مندرج درج شده در صفحه مقررات، شرایط و سیاست های حفظ حریم خصوصی می باشد.

بخش اول: تعاریف


بخش دوم: شرایط و مقررات عمومی


بخش سوم: مقررات و شرایط ویژه تبلیغ دهندگان

تبلیغ دهندگان با ارائه آگهی به ادواژه، موارد زیر را متعهد می شوند:

تبلیغ دهندگان می‌پذیرند که محتوای تبلیغات وی طبق شرایط و مقررات ادواژه تایید و اصلاح می‌گردد .
تبلیغ دهندگان می‌پذیرند با توجه به پایبندی ادواژه به قوانین مالیاتی کشور ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ پرداختی تبلیغ دهندگان برای شارژ کمپین تعلق می‌گیرد و جهت واریز به سازمان امور مالیاتی کشور منظور می‌گردد.
درخواست استرداد وجه از سمت تبلیغ دهنده، تنها پیش از اولین درخواست فعالسازی کمپین و تایید آن توسط ادواژه امکان پذیر است و پس از آن، به دلیل صدور فاکتور رسمی، امکان استرداد وجه وجود ندارد.
تبصره: چنانچه به دلیل محدودیت های ناشی از سایر قوانین مطرح شده و یا شرایط سایت های نمایش دهنده و... امکان ارائه خدمات و نمایش تبلیغ آگهی دهنده میسر نباشد، وجوه آگهی دهنده پس از کسر هزینه سرویس ها و خدمات انجام شده و هدایا و تخفیف های صورت گرفته، به آگهی دهنده مسترد خواهد شد.
ادواژه مختار است که در صورت دریافت هرگونه اخطار از سوی مراجع قضایی، انتظامی و یا نهادهای ذی‌ربط در فضای مجازی، نسبت به غیرفعالسازی محتوای تبلیغ‌دهندگان اقدام نماید و خسارت وارده به عهده ایشان است.
تمام حقوق محتویات تبلیغ متعلق به تبلیغ دهنده است و ادواژه و تبلیغ گیرنده جز در حدود مفاد این توافقنامه حقی نسبت به آن ندارند.

بخش چهارم: مقررات و شرایط ویژه تبلیغ گیرندگان

تبلیغ گیرندگان موارد زیر را به ادواژه متعهد می شوند:

درآمد تبلیغ گیرنده بر اساس شروط پرداخت و نرخ های اعلام شده به صورت روزانه محاسبه و در حساب کاربری وی منظور می گردد. درخواست تسویه حساب توسط تبلیغ گیرنده در هر ساعت از شبانه روز امکان پذیر است؛ لیکن واریز آن به شماره حساب تبلیغ گیرنده تنها در روز آخر هر ماه صورت می پذیرد. شایان ذکر است ادواژه می تواند شرایط پرداخت را بر اساس نرخ های جدید اصلاح نماید.
حداقل موجودی کیف پول تبلیغ گیرندگان صد هزار تومان می باشد. در نتیجه حداکثر مبلغ درخواستی تبلیغ گیرندگان برای دریافت درآمد خود، موجودی کیف پول منهای صد هزار تومان می باشد.
چنانچه تبلیغ گیرنده مرتکب یکی از تخلفات مصرح در این توافقنامه شود و یا خارج از تعهدات این توافقنامه عمل کند، سیستم ضد تخلف ادواژه به صورت خودکار، تمامی درآمدی را که به تشخیص خود در نتیجه تخلف حاصل شده است از صورتحساب تبلیغ گیرنده به نفع آگهی دهندگان کسر می نماید.

موارد تخلف وب سایت های تبلیغ گیرنده عبارتند از:

در صورتی که تبلیغ گیرنده نسبت به تشخیص تخلف اعتراضی داشته باشد، می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ کسر درآمد، اسناد خود را مبنی بر قانونی بودن فعالیت های خود که با اصول کلی ادواژه هماهنگی داشته باشد، ارسال نماید. در صورت عدم ارائه مدارک در مدت مذکور و یا چنانچه مدارک ارسالی به تشخیص ادواژه بر قانونی بودن فعالیت های تبلیغ گیرنده دلالت نکند، کسر تمامی درآمد از حساب کاربری تبلیغ گیرنده به نفع تبلیغ دهنده قطعی می گردد.
در صورتی که تبلیغ گیرندگان در نمایش و کلیک تبلیغات تقلب کنند و یا حقوق تبلیغ دهندگان را پایمال نمایند، ادواژه می تواند برای همیشه حساب تبلیغ گیرنده را مسدود نماید. در این صورت تمام موجودی تبلیغ گیرنده به نفع ادواژه مصادره خواهد شد. همچنین اعمال محرومیت مذکور، مانع از پیگیری قانونی از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در این خصوص نخواهد شد.

وب سایت تبلیغ گیرندگان جهت پذیرش توسط ادواژه باید شرایط ذیل را داشته باشد؛ در غیر اینصورت تایید نخواهد شد: