تبلیغات کلیکی و یا همان PPC به نوعی از بازاریابی دیجیتال گفته می‌شود که در آن تبلیغ کننده به ازای هر بار کلیکی که بر تبلیغش می‌شود بهایی را می‌پردازد.

ادامه مطلب

کمپین مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی چندجانبه است که دارای هدف، مخاطب، برنامه‌ریزی دقیق، پیام مناسب، زمان مناسب و بودجه ی مشخص می باشد.

ادامه مطلب