تبلیغات کلیکی و یا همان PPC به نوعی از بازاریابی دیجیتال گفته می‌شود که در آن تبلیغ کننده به ازای هر بار کلیکی که بر تبلیغش می‌شود بهایی را می‌پردازد.

ادامه مطلب