کمپین های تبلیغاتی

 

در فضای رقابتی امروزی،کسب‌وکارها برای پیشبرد اهداف بازاریابی خودشان، مجبور هستند تا به تبلیغات بدون خلاقیت و هدف خاصی اکتفا نکنند. بلکه باید پا را فراتر نهاده و برای تبلیغات و بازاریابی خود برنامه مدونی داشته باشند. یک کمپین تبلیغاتی خوب ۵ اصل دارد.

اصول تعریف کمپین تبلیغاتی

یک کمپین تبلیغاتی خوب باید برپایه مدل 5M باشد:

Mission؛ شناسایی و اولویت بندی مأموریت یا هدف از ارائه تبلیغ

Money؛ بودجه مورد نظر به منظور طراحی، تدوین و ارائه تبلیغ چه قدر است و با چه استراتژی و تاکتیکی هزینه گردد

Message؛ پیامی که در زمان ارائه تبلیغ بایستی منتقل شود

Media؛ رسانه هایی که بایستی به منظور ارائه تبلیغات، با توجه به بازار هدف و مأموریت تبلیغ از آن ها استفاده کنیم

Measurement؛ اندازه گیری کارایی و اثربخشی تبلیغات از ابعاد گوناگون مانند ماندگاری بایستی زمینه تبلیغات آینده باشد.

کمپین تبلیغاتی مجموعه‌ای از فعالیت‌های تبلیغاتی چندجانبه است که قبل از هر چیز پیام هدف کمپین مشخص شده، مخاطب تعیین شده و با برنامه‌ریزی دقیق، بکوشد پیام مناسب در دوره زمانی مناسب با بودجه مناسب برای مخاطب مناسب ارسال شده و تعداد بیشتری از مخاطبان را برای نزدیک تر کردن ارتباط با مالک کمپین، ترغیب نماید.

در اولین گام تدوین برنامه تبلیغاتی، باید ماموریت و اهداف مورد نظر تعیین شود. این اهداف براساس تصمیم‌گیری‌های کلان و استراتژیک سازمان گرفته می‌شود. هنگام تدوین برنامه تبلیغاتی براساس تصمیم‌گیری‌های پیشین مانند بازار هدف، جایگاه‌یابی، نتایج مورد انتظار و مشتری‌های بالقوه و … گرفته می‌شود.

گام دوم در تدوین برنامه تبلیغاتی برآورد بودجه مورد نظر برای رسیدن به اهداف تبلیغاتی است. بودجه‌ی مورد نیاز بعد از شناسایی مخاطبان، تعیین استراتژی‌های خلاق مانند شعار و پیام و استراتژی‌های رسانه‌ای( تعیین تعداد و نوع زمان و هزینه‌ی رسانه) تخمین زده می‌شود.

در تدوین برنامه تبلیغاتی، پیام براساس مشخصات منحصربه فرد مخاطبان هدف تهیه و بیان می‌شود. براساس هدف بازاریابی که تدوین شده است می‌توان انواع مختلفی پیام را به مشتریان ارسال کرد. این پیام می‌تواند آگاهی کننده، ترغیب کننده یا یادآورکننده باشد.

انتخاب رسانه مناسب برای توزیع برنامه تبلیغاتی یکی از مهم‌ترین مواردی است که باید با دقت انتخاب شود. چون بخش اعظمی از بودجه شامل رسانه می‌شود در صورتی که رسانه‌ای نامناسب با مشتری هدف انتخاب شود نمی‌توان به اهداف بازاریابی تعیین شده دست یافت.

آخرین گام در تدوین برنامه تبلیغاتی ارزیابی اثربخشی تبلیغات است. در این بخش نحوه ارزیابی اهداف بازاریابی و اینکه این اهداف چگونه و توسط چه کسی ارزیابی خواهد شد باید به صورت شفاف بیان شود. از تعیین اهداف کمی اجتناب کنید اهداف شما باید کاملن شفاف و به صورت کمی پیش‌بینی و سنجیده شود. کمپین تبلیغاتی بدون تعریف معیار عددی مشخص برای سنجش کارایی، بی معنی است.

این نکته هم بسیار مهم است که اگر آژانس های تبلیغاتی به صورت تخصصی و علمی کمپین تبلیغاتی راه اندازی نمایند می توانند مشتریان بیشتر و مداوم تری داشته باشند، زیرا خیلی اوقات تبلیغات و کمپینهای تبلیغاتی که اثربخشی لازم را نداشته و تنها باعث شده سازمانها هزینه های گزافی را بپردازد و این تجربه های تلخ باعث شده خیلی از کسب و کارها دیگر اطمینانی به کمپین تبلیغاتی نداشته باشند.

پتانسیل فضای مجازی در ایجاد کمپین تبلیغاتی

یکی از رسانه هایی که می توان برای ایجاد کمپین های تبلیغاتی مختلف از آن استفاده کرد، پتانسیل بی حد و حصر فضای مجازی می باشد. فضای مجازی به دلیل فراگیر بودن و ارزان بودنش مورد توجه بسیاری از نهادهای تبلیغ کننده می باشد. نام کمپین تبلیغاتی از زمانی که فضای مجازی رشد نمود بیشتر مورد توجه قرار گرفت. افراد می توانند با کمک پلتفرم های تبلیغات دیجیتال کمپین تبلیغاتی خود را رهبری نمایند و با کمترین هزینه به بهترین بهره وری دست یابند.

بنرهای تبلیغاتی

بنرهای تبلیغاتی در اینجا درواقع تبلیغات در وبسایت‌های پربازدید است که براساس پرداخت به ازای هر کلیک فروخته می‌شوند یا به صورت مدت دار اجاره در نظر گرفته می‌شود. باید در نظر داشت تبلیغات باید در جایی از وبسایت باشد که امکان دید بیشتری داشته باشد و در این قسمت بنر هرچه بزرگتر باشد اثرگذارتر خواهد بود. به همخوانی تبلیغات با قسمت قرارگیری آن توجه داشته باشید و سعی کنید از پیام‌های محرک به انجام عمل خاص مانند «همین حالا خرید کنید» کاربران را جذب نمایید

توجه:

توجه نکردن به اصول مهم کمپین های تبلیغاتی می تواند، نتیجه های منفی به همراه آورد. به طور مثال اگر در تبلیغات یک کالا صداقت را رعایت نکنیم و به بزرگ نمایی بیش از حد بپردازیم، با پالس های منفی روبرو خواهیم شد و تمامی تلاش ما برای ایجاد آن کمپین تبلیغاتی از بین رفته است.