ریتارگتینگ (هدف گیری مجدد)

تعداد اندکی از کاربران وب سایت در اولین بازدید از سایت شما به مشتری واقعی تبدیل می شوند‌‌.
ادواژه با به کارگیری به روز ترین تکنیک های تبلیغات آنلاین از جمله ریتارگتینگ، بازدیدهای منجر به خرید یا عمل مورد نظر شما را افزایش می دهد.
در متد ریتارگتینگ، بعد از ترک وب سایت توسط کاربر و گشت و گذار او در سایت های متعدد، تبلیغی از سرویس یا محصول از قبل مشاهده شده در وب سایت شما به او نمایش داده می شود.
مشاهده مجدد محصول در جای دیگر احساسات و علاقه ی کاربر را برانگیخته و او را به یک مشتری برای بازگشت به سایت شما و خرید تبدیل می نماید.

image

هدف گذاری بر روی کلمات کلیدی

در فضای تبلیغات آنلاین، قرار دادن تبلیغ نامتناسب با محتوای وب سایت در حال مشاهده توسط کاربر، احتمال موفقیت تبلیغ را پایین می آورد.
ادواژه با به کارگیری جدید ترین الگوریتم های داده کاوی، کلمات کلیدی سایت های نمایش دهنده تبلیغات را استخراج می نماید، مرتبط ترین تبلیغات را متناسب با محتوای صفحه به نمایش گذاشته و از این طریق اثرگذاری تبلیغ را افزایش می دهد.

image

هدف گذاری بر اساس فیلترینگ

تمام تلاش ادواژه بر این است که تبلیغات در بهترین و مناسب ترین موقعیت نمایش داده شود.
ادواژه امکان فیلتر گذاری های متنوع را برای تبلیغ دهندگان فراهم کرده است.
هدف گذاری زمانی امکان تبلیغ در ساعات خاصی از روز را فراهم می نماید.
با هدف گذاری مکانی تبلیغات به مکان های جغرافیایی خاصی که بازار هدف به شمار می روند محدود می گردد.
ادواژه به کمک هدف گذاری موضوعی امکان تبلیغ در سایت های نمایش تبلیغ با دسته بندی محتوایی مورد نظر را امکان پذیر کرده است.
ادواژه بر اساس پارامترهای خاص، سایت های تبلیغ گیرنده را کلاس بندی می کند. بر این اساس، تبلیغ دهندگان امکان انتخاب نمایش آگهی خود در کلاس مورد نظر را دارند.
علاوه بر موارد فوق ادواژه امکان فیلتر دستگاه را هم فراهم نموده که به صورت هدفمند روی دستگاه مورد نظر تبلیغات انجام می دهد.

تبلیغات همسان

در فضای بسیار گسترده اینترنت، کاربران در میان حجم انبوهی از تبلیغات قرار می گیرند که به طور ناخواسته با آن ها مواجه شده اند.
این کار نه تنها اثر مثبتی برای جذب آ ن ها ندارد بلکه باعث آزردگی خاطر هم می شود.
ادواژه با بهره گیری از متد تبلیغات همسان، تبلیغات را با رسانه ای که درآن منتشر می شود، از نظر حس و عملکرد و ساختار منطبق می نماید.
در نتیجه تبلیغات به گونه ای مشاهده می شوند که گویا بخشی از صفحه اصلی هستند و کاربر با رضایت بیشتری آن را دنبال می کند.

image